Talpa de Witte Mol:

  • is een (buiten)gewoon eenmansbedrijf dat gespecialiseerd is in de activiteiten mollenbestrijding, (circa 2.500 hectare agrarisch land), fauna management (o.a. kartering locaties en aantallen ruiende ganzen) en ecologisch advies (o.a. effecten van predatie op de weidevogelstand).
  • heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan
  • realiseert  door het gebruik van verschillende klemmen (o.a. draadklem, Talpex en Yankee) en de inzet van een LJ70 Landcruiser een ongekend aantal gevangen mollen per effectief uur.
  • heeft een focus op het bedenken en doeltreffend uitvoeren van innovatieve vangsttechnieken.
  • heeft oog voor mens, (huis)dier én milieu
  • heeft voor haar relaties een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Talent, het is een aangeboren geluk, maar het is ook een talent om dat te gebruiken. Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. Vanaf 1 april 2012  tot en met 30 april 2020 heb ik mede door een symbiose van traditie en innovatie en een groot doorzettingsvermogen 15.000  mollen gevangen waarvan 2.013 mollen bij het circa 140 hectare grote melkveebedrijf van Maatschap Postma te Scherpenzeel (Frl.). De 15.000e mol heb ik 30 april 2020 gevangen bij Henri Winter te Blokzijl. 

Beter 1 mol in de hand dan 10 in de grond!  U wilt toch ook een hogere grasopbrengst met een hogere voedingswaarde (kWEM), minder Ruw As in uw kuilgras (van 135 naar gemiddeld 95 gram Anorganische Stof per kilogram droge stof kuilvoer), een hogere snelheid bij het uit (doen) voeren van uw werkaamheden, een gezondere veestapel (met een hogere melkproductie en minder veeartskosten) , en dus een veel hoger bedrijfsresultaat ?....... Een slimme boer kiest daarom voor de meerwaarde van Talpa de Witte Mol - Onbetwist uw molspecialist !  U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een offerte.

‚ÄčAchtergrond van Talpa de Witte Mol

Klaas JohanneszoonStapensea is in 1966 geboren in Boer (bij Franeker) en studeerde in 1989 af als ingenieur Natuur- en Landschapstechniek aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (IAHL) te Velp. Daarna is er aan de Open Universiteit te Amsterdam een studie Gedragsbiologie gevolgd.

Mijn ouders Johannes en Ant hadden een gemengd agrarisch bedrijf van circa 60 hectare in Boer.  Als kind van het weidse landschap trokken we vaak voor dag en dauw het veld in. In de lente om te "ljipaaisykjen, in de zomer om een snoek te vangen, in de herfst om voor eigen gebruik een haas te schieten , en in de winter, na de eerste nachtvorsten, om sleedoornbessen te plukken waar thuis "Sloegin" van werd gestookt.

 De overweldigende liefde voor de natuur en landschap en het - als een goed rentmeester - verstandig en duurzaam gebruik daarvan (wise and sustainable use) heb ik spelenderwijs opgedaan. Je moet de systemenen doorgronden om dichter bij de natuur, die overal is of kan zijn, te komen.

Vanaf 1 september 1992 heb ik meer dan 20 jaar, als Hoofd Terreinbeheer, bij een provinciale natuurbeschermingsorganisatie (Stichting Het Flevo-landschap) gewerkt.  Op 14 oktober 2014 heb ik het bedrijf Talpa de Witte Mol opgericht. If you come to the end of a path, do not turn back. Continue on and make your own trail.

De wisseling van de jaargetijden en het ritme van de dieren delen nu mijn dagen in. Het harde maar vrije en avontuurlijke bestaan maakt mij financieel niet rijk maar geeft mij postieve energie en maakt mij gelukkig. To live with less, but to live well.  That is wath I want. That is what I will do (Alejandro Jodorowsky)

"Buiten, als de lente over de velden gaat, als de âld hij weer oer de wjuk draeit, als de veldleeuwerik  hoog in de lucht jubelt en als de veelkleurige voorjaarsbloemen zorgen voor een lentebedwelming.

Buiten, als de zomerzon hoog aan de hemel klimt, als de klaproos gloeit tussen de korenhalmen en het hooi geurt.

Buiten, als de herfstdraden zweven, als de oranjerode Grote vuurvlinder danst in de herfstzon bij "Muggenbeet" en als modderig zwarte zwijnen wroeten onder dikke eeuwenoude eiken bij halfvolle maan.

Buiten,  als het wintert, als de vossen klagend huilen, als de wilde ganzen melancholiek roepen, als de hazen rammelen, als de getuige mogen zijn van de luchtacrobatiek van spreeuwen  en als de wateren stollen of het stil te sneeuwen staat.

Buiten in de vroegte, als de dageraad opgaat over de bedauwde wereld, buiten, ten avond, als de scheidende zon de einders kleurt, als een eenzame kraai "voortroeit" langs grauwe hemel"  

Buienradar