Talpa de Witte Mol:

  • is gespecialiseerd in de activiteiten mollenbestrijding (agrarische bedrijven), fauna management (o.a. de uitvoering van professioneel predatorenbeheer), broedvogelmonitoring en ecologisch advies (o.a. effecten van predatie op weidevogels en de wet Natuurbescherming / Natura2000)
  • vangt niet mollen bij particulieren (tuinen) 
  • heeft vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan
  • heeft oog voor mens, (huis)dier en milieu 
  • heeft sinds 1 april 2012 tot en met 31 december 2021 in totaal 17.246 mollen gevangen 

Talent, het is een aangeboren geluk, maar het is ook een talent om dat te gebruiken. Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. 

Iedere succesvolle boer wil meer grasopbrengst met een hogere voedingswaarde (kVEM), minder Ruw As in het kuilgras, en dus een hogere melkproductie en minder veeartskosten. Een slimme boer kiest daarom altijd voor de ervaring en kwaliteit van Talpa de Witte Mol!  Jaarrond intensief vangen van mollen is van wezenlijk belang en kan het bedrijfsresultaat doen toenemen tot meer dan 20.000,- euro per miljoen kilo geproduceerde melk. 

‚ÄčAchtergrond van Talpa de Witte Mol

Ir. Klaas Jzn. Stapensea is in 1966 geboren in Boer en studeerde in 1989 af als ingenieur Natuur- en Landschapstechniek aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. Daarna is er een wetenschappelijke studie Ethologie & Ecologie aan de Open Universiteit afgerond.

Mijn ouders Johannes en Ant hadden een gemengd agrarisch bedrijf van circa 56 hectare in Boer nabij Franeker. We trokken vaak voor dag en dauw het veld in. In de lente om te "ljipaaisykjen, in de zomer om een snoek te vangen, in de herfst om noten en kruiden te zoeken en voor eigen gebruik een haas te schieten , en in de winter om, na de eerste nachtvorsten, sleedoornbessen te plukken waar thuis "Sloegin" van werd gestookt. 

 De overweldigende liefde voor natuur en landschap en het verstandig en duurzaam gebruik daarvan (wise and sustainable use) heb ik spelenderwijs opgedaan. 

Vanaf 1 september 1992 tot 1 mei 2013 heb ik meer dan 20 jaar, als Hoofd Natuur en Landschap, bij een provinciale natuurbeschermingsorganisatie gewerkt.  Omdat ik het gevoel van verlangen van het weidse landschap, waar ik als kind het avontuur en geluk zocht, niet kon weerstaan heb ik op 14 oktober 2014 de (buiten)gewone onderneming Talpa de Witte Mol opgericht. Iff you come to the end of path, don't turn back. But make your own trail. 

De wisseling van de jaargetijden en het ritme van de dieren delen nu mijn dagen in. Het vrije maar harde bestaan maakt mij gelukkig en geeft mij positieve energie. To live with less, but to live well.  That is what I want. That is what I will do (Alejandro Jodorowsky)

"Buiten, als de lente over de velden gaat, als de âld hij weer oer de wjuk draeit, als de veldleeuwerik  hoog in de lucht jubelt en als de veelkleurige voorjaarsbloemen zorgen voor een lentebedwelming.

Buiten, als de zomerzon hoog aan de hemel klimt, als de klaproos gloeit tussen de korenhalmen en het hooi geurt.

Buiten, als de herfstdraden zweven, als de oranjerode Grote vuurvlinder danst in de herfstzon bij "Muggenbeet" en als modderig zwarte zwijnen wroeten onder dikke eeuwenoude eiken bij halfvolle maan.

Buiten,  als het wintert, als de vossen klagend huilen, als de wilde ganzen melancholiek roepen, als de hazen rammelen en als de wateren stollen of het stil te sneeuwen staat.

Buiten in de vroegte, als de dageraad opgaat over de bedauwde wereld, buiten, ten avond, als de scheidende zon de einders kleurt, als een eenzame kraai "voortroeit" langs grauwe hemel"  

Buienradar